Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων

Industrial
Automation

Solutions

Kastijun (Κροατία)

Mariscina (Κροατία)

Λάρνακα (Κύπρος)

Δυναμικότητα: 210.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: Νοέμβριος 2009

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Δυναμικότητα: 100.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: Ιούνιος 2015

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Δυναμικότητα: 90.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: Ιανουάριος 2016

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας

Δυναμικότητα: 120.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: Ιούνιος 2017

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

© 2020 by Motion Hellas Ltd.

Give us a call: +30 210 6858455