top of page

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας

Industrial
Automation

Solutions

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Δυναμικότητα: 120.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: Ιούνιος 2017

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Project: Mονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας

Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας ΜΕΑ του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας καταλαμβάνει έκταση 24 στρεμμάτων, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 120.000 tn ΑΣΑ/έτος και αποτελείται από τις παρακάτω παραγωγικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις:

 • Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων

 • Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής – Χειροδιαλογής

 • Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας

 • Μονάδα Ωρίµανσης

 • Μονάδα Εξευγενισµού (Ραφιναρία)

 • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων

 • Λοιπές εγκαταστάσεις  και υποδοµές

 

Τα προϊόντα της ΜΕΑ συνίστανται σε:

 • ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν από τη διαλογή των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ, που περιλαμβάνουν Ανακυκλώσιμα χαρτιά, Ανακυκλώσιμα πλαστικά (ΡΕ φιλμ, ΡΕΤ, ΡΕ (πολυαιθυλένιο), ΡΡ (πολυπροπυλένιο) και Ανακυκλώσιμα μέταλλα (Σιδηρούχα, Αλουμινούχα

 • εδαφοβελτιωτικό τύπου compost από τα σύμμεικτα ΑΣΑ

 

Η εταιρεία MOTION Hellas ανέλαβε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την συντήρηση της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Παρακολούθησης και ελέγχου των παραπάνω εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων της ΜΕΑ του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας. Το Κεντρικό Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου CMDA SCADA System (MBT-OMS & ISS SCADA System) που έχει εγκατασταθεί αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας των απορριμμάτων και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να:

 • παρέχει στον χειριστή της μονάδας στον κεντρικό και στους βοηθητικούς θαλάμους ελέγχου (Control Rooms) επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση της μονάδας.

 • επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες.

 • επιτρέπει στον χειριστή να παρέμβει από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου στη λειτουργία της μονάδας, αν αυτός κρίνει απαραίτητο.

 • επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν κρίνεται απαραίτητο.

 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκατασταθεί μια σειρά από αυτοματοποιημένα συστήματα μετρήσεων, ελέγχου και τηλεδιαχείρισης που καλύπτουν:

 • Την Είσοδο και την έξοδο της ΜΕΑ με την ζύγιση των εισερχόμενων ΑΣΑ και των εξερχομένων προϊόντων της επεξεργασίας

 • Το κτίριο Υποδοχής των ΑΣΑ (κυκλοφοριακή διαχείριση απορριμματοφόρων, πόρτες, αισθητήρια, γερανογέφυρα κλπ)

 • Την Μηχανική Επεξεργασία των ΑΣΑ

 • Την Βιολογική επεξεργασίατων ΑΣΑ

 • Την Ραφιναρία

 • Την διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεωνκαι των υποδομών της ΜΕΑ και ειδικότερα

  • την διαχείριση του δικτύου των PLC και των επικοινωνιών

  • την παρακολούθηση του συστήματος πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης

  • την παρακολούθηση του συστήματος ύδρευσης και άρδευσης

  • την διαχείριση των αντλιοστασίων αποχέτευσης

  • την παρακολούθηση των Υποσταθμών (Υ/Σ) και της κατανάλωσης ενέργειας

  • την διαχείριση της ηλεκτροδότησης φωτισμού

  • την διαχείριση του κλιματισμού και του αερισμού της εγκατάστασης

  • την διαχείριση του συστήματος Αποκονίωσης της εγκατάστασης (Dust filters & Scrubber Units)

  • Την διαχείριση των υποδομών του ΧΥΤΥ και ειδικότερα

  • την διαχείριση των αντλιοστασίων

  • την παρακολούθηση του πυρσού καύσης

  • την παρακολούθηση του συστήματος επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων Μεθανίου κλπ

 • Την Επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης (ΜΕΥΑ)

 

Το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες καθώς και στο συνδυασμό κατάλληλων τεχνολογιών μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας που επιτυγχάνονται από τα συστήματα αυτοματισμών της διαδικασίας και την παρακολούθηση από το σύστημα CMDA SCADA System (MBT-OMS $ ISS SCADA System). Ειδικότερα στόχοι του συστήματος είναι:

 • η πλήρης παρακολούθηση (monitoring) της λειτουργίας όλης της εγκατάστασης.

 • ο από απόσταση έλεγχος μεγεθών και μετρήσεων (π.χ. έλεγχος θερμοκρασιών, πίεσης, βάρους, χρονοπρογραμματισμός σε βάνες, προγραμματισμός φωτισμού, κλπ).

 • η τηλε-επίβλεψη όλων των μονάδων της εγκατάστασης (οδήγηση, ανεύρεση βλαβών, έλεγχος κατάστασης, μετρήσεις, υλοποίηση αλγορίθμων λειτουργίας, κλπ.)

 • η αυτοματοποιημένη συνεχής συλλογή και καταγραφή των μετρήσεων από τα υπάρχοντα αισθητήρια (ψηφιακά σήματα, αναλογικά σήματα κλπ) και η παρουσίαση των παραπάνω μετρήσεων σε Η/Υ

 • η ιστορική παρακολούθηση της εξέλιξης των μετρήσεων για παρελθόντα χρονικά διαστήματα

 • ο Τηλεχειρισμός των μονάδων της Εγκατάστασης και η αυτοματοποίηση της λειτουργίας της Εγκατάστασης

 • η καταγραφή συμβάντων (π.χ. βλαβών, συναγερμών, μετρήσεων κλπ)

 • η μέτρηση ωρών λειτουργίας ή και κατανάλωσης ισχύος (για προγραμματισμό συντήρησης).

 • η συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων.

 • η αύξηση της αξιοπιστίας και η βελτίωση της λειτουργικότητας της εγκατάστασης.

 • η βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης της εγκατάστασης.

 • η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών βελτιστοποίησης κόστους για την καλύτερη διαχείριση (management) της μονάδας.

 

Η εταιρεία MOTION Hellas ανέλαβε επίσης τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Συντήρησης του εργοστασίου (OPUS/CMMS).

bottom of page