Εργοστάσια Ανακύκλωσης Απορριμάτων

Industrial
Automation

Solutions

Κορωπί

Φυλή

Ρόδος

Δυναμικότητα: 70.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: 2011

Πελάτης: Watt Α.Ε.

Δυναμικότητα: 70.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: 2009

Πελάτης: ΕΠΑΝΑ Α.Ε.

Δυναμικότητα: 12.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: 2017

Πελάτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

© 2020 by Motion Hellas Ltd.

Give us a call: +30 210 6858455