top of page

Κορωπί

Industrial
Automation

Solutions

Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Κορωπί Αττικής

 

Δυναμικότητα:  70.000 t/έτος

Έναρξη Λειτουργίας: 2011

Πελάτης: Watt Α.Ε.

Project: Σύστημα Εποπτείας Εργοστασίου Ανακύκλωσης Αποβλήτων

Η εταιρεία MOTION Hellas ανέλαβε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης των Απορριμμάτων που συλλέγονται από τους Ανακυκλωτές  και των προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία τους, και ειδικότερα:

 

 • τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση αισθητηρίων ειδικού τύπου και προδιαγραφών για την μέτρηση και τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχόμενων απορριμμάτων από την γεφυροπλάστιγγα του εργοστασίου

 • τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου Συλλογής, Καταγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων για την παρακολούθηση της διεργασίας

 • τον  σχεδιασμό και την εγκατάσταση αισθητηρίων ειδικού τύπου και προδιαγραφών για τον έλεγχο των ταινιοδρόμων και των ροών διαχωρισμού των απορριμμάτων

 • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της παραγωγής και μοντέλων πρόγνωσης της παραγωγής και της ζήτησης

 • την προληπτική Συντήρηση και την Διάγνωση Βλαβών των Μηχανημάτων

 

με την εγκατάσταση :

 • αισθητηρίων ειδικού τύπου και μετρήσεων

 • αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου

 • RFID και ηλεκτρονικού ελεγκτή (controller) καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων

 • αλγορίθμων βελτιστοποίησης των μετρήσεων και της διαδικασίας

 • μοντέλων προσομοίωσης και διάγνωσης της συντήρησης

 • συστήματος ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης, και αξιολόγησης των συλλεχθέντων στοιχείων

bottom of page